ezy bloggar högt och lågt om den senaste tekniken, onlineförsäljning, resebranchen, senaste trenderna inom internetvärlden. Och en hel del annat.

Vänd dyra utländska kortbetalningar till en intäkt med DCC

oktober 31, 2011

DCC eller Dynamic Currency Conversion är en metod för valutaväxling där handlaren står för valutaomräkningen istället för den inlösande banken.
Metoden baserar sig på det faktum att den inlösande banken lägger på ett valutapåslag på ca 1,5-3% på alla transaktioner i utländsk valuta. Det gör att om en e-handlare tar 1000kr i betalt för en produkt i SEK och en kund betalar med ett amerikanskt kontokort så blir kostnaden för kunden: 1000kr / 6,7 (USD->SEK) x 3% = 144,9 USD (6901kr). Handlaren får i detta fall 1000kr x 6,7 = 6700k. Banken tjänar mellanskillanden på 201kr.

Vid DCC har handlaren flera valutakonton hos den inlösande banken och kan därmed ta betalt i flera valutor. Som en del i köpprocessen får nu kunden en fråga om han vill betala i sin egen valuta (USD) eller i SEK. Att betala i SEK innebär samma förfarande som ovan där banken sköter valutaväxlingen. Om kunden däremot väljer att betala direkt i sin hemvaluta (vilket 9 av 10 gör enligt en undersökning) så får kunden direkt se totalpriset i sin egen valuta baserat på en uträknad valutakurs enligt: 6,7 x 3% = 6,901. Totalpriset på betalningen blir då 1000kr / 6,901 = 144,9 USD. Kunden betalar alltså SAMMA oavsett vem som sköter valutaväxlingen, men i det senare fallet så tillkommer påslaget på 3% handlaren istället för banken.

Lite beroende på vilken bankväxel man har varierar påslaget på 3% men det egna påslaget bör alltid sättas till detsamma just för att kunden aldrig ska behöva betala för mycket. Metoden DCC har funnits i flera år och har även omskrivits vid ett antal tillfällen, bla med oförtjänst dåligt rykte beroende på att exempel tagits från utländska handlare som använt ett betydligt högre påslag än 3%, ofta uppemot 10-15%.

Kontakta oss gärna om du vill du veta mer om DCC och hur det kan användas för just din onlineförsäljning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar