ezy bloggar högt och lågt om den senaste tekniken, onlineförsäljning, resebranchen, senaste trenderna inom internetvärlden. Och en hel del annat.

Låt kunderna sprida din information!

mars 31, 2011

Framåt reseföretag och sajter tar alltmer plats i sociala media och kommunicerar alltmer utanför traditionella kanaler. Hälften av de som svarat på en undersökning från eDigitalResearch säger att deras val av semester inspireras av familj och vänner. Att använda sociala media på ett bra sätt för att via sina kunder "sprida budskapet" är utan tvekan en framgångsfaktor.

Enligt "eTravel Benchmark" missar man dock i väldigt hög grad att ge kunderna möjligheterna att "dela" produkten man hittat med sina vänner. Ofta finns inte möjligheten alls, i andra fall saknas tydlig logik eller konsekvens i hur knappar ser ut och är placerade, vilket drar ner frekvensen.

Man kan också se en tydlig trend att fler reseföretag öppnar upp kommunikation som live help och kundchats samt länkar till egna sociala media sidor för kundsupport, t ex egen facebook sida eller twitter, vilket givetvis kräver en betydligt större insats.

Oavsett ambitionsnivå bör man se till att "de enkla" lösningarna funkar, som dessutom mer eller mindre sköter sig själva. Dvs se till att kunderna kan dela ut informationen till sina kontakter på ett enkelt och tydligt sätt.

Våra kunder gör det mer och mer, t ex www.vivaaerobus.com från Mexico

Vi är beroende av Internet!

mars 30, 2011

Det kanske inte var något revolutionerande uttalande.. En helt övervägande del av Sveriges hushåll har idag bredband. Enligt en rapport från Boston Consulting Group bidrar Internet med mer än 200 miljarder SEK till den svenska ekonomin, den beräknas dessutom fortsätta växa betydligt fortare än ekonomin i sin helhet.

Konsumtion står för den största delen, varav bl a resor är en stor del. Men dessutom finns en stor påverkan i hur konsumenter söker bl a varor och tjänster, som sedan köps fysiskt i butik.

Den effekten, som även ibland kallas "the billboard effekt", ska bl a eseföretag inte underskatta enligt ezy's erfarenhet, speciellt avser det dyrare och mer komplicerade produkter och tjänster, t ex kryssningar, medan t ex rena flygbokningar är lätta att jämföra och boka direkt på nätet. Dvs även om dina produkter ens är möjliga att boka, så är närvaron på nätet viktig för att konsumenterna ska hitta dig!

Digital marknadsplan.. eller marknadsplan?

mars 16, 2011

Vi pratar dagligen med våra kunder i resebranschen om framtiden och hur man ska förhålla sig till sociala media, appar, Adwords och affiliates osv. Vårt klokaste råd är att man ska ta sig lite tid att fundera över vad som är bäst för just din verksamhet, inte bara att rusa iväg och bygga appar eller dra igång Facebook sidor.

Här gäller det att fundera över de olika möjligehter som ges och vad som ger bäst effekt på sikt. ezy planerar nu för flera av sina kunder arbetsmöten och engagemang i att ta fram "den digitala marknadsplanen", eller egentligen hur man utvidgar marknadsplanen till att innehålla även de nya möjligheterna.

Vad ska man satsa på? Hur ska mixen se ut för att använda företagets resurser på bästa sätt? Vad krävs för en framgångsrik satsning på social media, smart phone applikationer osv.

Om du inte själv är väldigt insatt och intresserad så är vårt bästa råd: Ta hjälp av någon som kan, lägg tid på analysera och planera dina satsningar långsiktigt innan du drar igång enskilda projekt.

Vi kommer framöver att blogga om sociala media i allmänhet, Facebook, bloggar, youtube, Flickr/Picasa osv. mobilsajter och appar, adwords, SEO, "user generated content" som resenätverk och communities, reviews, resedagböcker, affiliates osv osv... följ oss gärna här på ezy bloggen!

Optimera Adwords-annonser för ökad konvertering

mars 10, 2011

För den som driver e-handel eller annan försäljning på nätet är det viktigt att känna till hur sina Adwords-annonser konverterar. Det kan vara hur många klick som krävs för ett köp eller vilken av dina annonser som leder till mest försäljning.

Sedan tidigare har man kunnat använda "omvandlingsspårning" i Adwords för att spåra hur annonserna "omvandlas" till köp. Genom att mäta omvandlingsfrekvensen kan man därigenom lätt se vilka annonser som funkar bäst och vilka sökord som konverterar bäst.

Som en vidareutveckling av denna funktion har Google nu lanserat möjligheten att automatiskt visa de annonser som får flest omvandlingar (tex köp).

Hur Adwords väljer ut vilka annonser som ska visas har man sedan tidigare kunnat ställa in med två olika val; de annonser som ger flest klick eller jämnt fördelat på samtliga annonser i kampanjen - dvs oavsett konvertering eller antalet klick.

Nu introduceras här ett tredje val: "Optimera för omvandling". Detta val visas endast om man använder just "omvandlingsspårning" och innebär att Google väljer att visa upp de annonser som faktiskt leder till högst konvertering (tex flest antal köp).

Du hittar denna inställning under "Kampanj" - "Inställningar" - "Avancerade inställningar" och "Annonsväxling":

Tankar kring att bygga och lansera en app

mars 06, 2011

Fyra viktiga frågor som är bra att ställa sig när man funderar på att satsa på en app:

-Vilken funktion och information är attraktiv?
-Hur ska informationen presenteras?
-Ska man ta betalt för appen?
-Hur ska appen marknadsföras?

Vilken funktion och information behöver kunderna?

-Användare föredrar appar som fokuserar, dvs. har en begränsad funktionalitet men som gör det den ska göra väldigt bra
-Alltså: Begränsa information till det som är viktigt, men gör den väldigt lättillgänglig
-Tänk också på att om man kan göra viktig information tillgänglig off line så är det en klar bonus, man kan vara i situation där man behöver informationen men inte är uppkopplad

Hur ska informationen presenteras?

-Ett bra tankesätt är att en bra design visar vad användaren ska göra men ger känslan av att man kommit på det själv, dvs. skall vara ”självklar” och intuitiv
-Få bläddringar, all information ska helst presenteras på max 3 skärmbilder
-Använd ett enkelt och användarvänligt språk, undvik teknisk jargong
-Att vara ”flashig” och cool är inget självändamål, satsa på enkelhet, tydlighet och tillgänglighet
-Gå på känsla, känns det inte rätt så är det inte heller det!!

Ska appen vara gratis?

-För en gratis app talar att nerladdning ökar, enligt undersökningar ca 7,5 ggr. Förväntningarna minskar, användandet av appen minskar också snabbt, speciellt om den inte är tillräckligt attraktiv. Man tjänar dessutom förstås inga pengar direkt på appen.
-En app som skapar nytta och intäkter i form av försäljning, direkt eller indirekt ska förmodligen erbjudas gratis
-För att ta betalt talar direkta intäkter om appen är tillräckligt attraktiv i sig, speciellt om den levererar bra kundnytta men mindre försäljning.

Vad ska man tänka på för att skapa nerladdningar?

-Tänk ”Viral” marknadsföring, dvs. att appen i sig är tillräckligt intresseväckande att användarna gärna sprider den vidare i sitt nätverk
-Att lyckas finna med i topp 100 på app store/android market ökar nerladdningarna mångfalt
-Fokusera på initialskedet, dvs. lägg mycket resurser på webb, social media, marknadsföring osv. direkt vid lanseringen

Facebook uppdaterar sidor för företag

mars 01, 2011

Den 10e mars kommer alla företagssidor på Facebook att automatiskt uppgraderas till en ny layout och ny funktionalitet. Man kan däremot redan nu välja att uppgradera och därmed ta hänsyn till den nya strukturen. Förutom att sidan organiserats om, där flikarna är ersatta med en vänstermeny och blandade bilder visas i toppen, finns nu även möjligheter för administratörer att helt växla till företagskontot för att interagera med andra på Facebook. Som sidoägare kan man även gilla andra företag och skriva i deras logg samt kommunicera med sina egna "fans" (gilla) med meddelanden.

Läs mer på Pelilo-bloggen: Pelilos artikel om Facebook-uppdateringen